Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 65 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu: “V1”.

Căn cứ văn bản số 1453/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 17/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “V1” phục vụ thi công trục vớt sà lan VL9009; Báo cáo tọa độ phao số 1275/BC-XNKSHHMN ngày 17/11/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” với các đặc tính như sau:

  • Vị trí: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 10030’19,1” N 106059’59,5” E 10030’15,5” N 107000’05,9” E

Tác dụng: Cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dáng: Hình tháp lưới.

- Loại phao: Đường kính 2,0m.

- Màu sắc: Toàn thân màu vàng.

- Dấu hiệu đỉnh: chữ “X” màu vàng.

- Số hiệu: “V1” màu đỏ trên nền vàng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải lưu ý phao báo hiệu hàng hải nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

Về việc thi công Nạo vét tuyến luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000 tấn

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT