Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

VTU – 41 – 2015

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Bến Đầm – Côn Đảo.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BĐ-CĐ_1506 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo có chiều dài 3,5km:

  1. Đoạn luồng từ phao “0” đến thượng lưu phao “0” + 2,9km, chiều dài khoảng 2,9km, bề rộng 200m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,0m trở lên.
  2. Vũng quay tàu trước cảng Bến Đầm từ thượng lưu phao “0” + 2,9km đến phao “ĐN”, chiều dài khoảng 0,6km, bề rộng 400m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang