Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
106/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-08-2012 (Vietnamese) Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải View details
105/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG View details
104/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2012 (Vietnamese) Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a View details
103/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-08-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng View details
102/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-08-2012 102/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF SAIGON-VUNGTAU’S SHALLOW AREAS FAIRWAY View details
100/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-07-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Khảo sát biển phục vụ dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 View details
99/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-07-2012 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước bến 20.000DWT trên sông Soài Rạp View details
98/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-07-2012 98/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of VungTau-ThiVai fairway View details
97/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-07-2012 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước View details
96/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-07-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam View details
95/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-07-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng View details
94/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2012 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước View details
93/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-07-2012 93/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF NHATRANG FAIRWAY View details
92/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-07-2012 92/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF VUNG RO FAIRWAY View details
91/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-07-2012 91/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF CUATIEU SONGTIEN FAIRWAY View details
88/TBHH-TCTBDATHHMN 05-07-2012 88/TBHH-TCTBDATHHMN – The operation of the ENSCO 107 drilling rig View details
87/TBHH-TCTBDATHHMN 03-07-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu View details
86/TBHH-TCTBDATHHMN 29-06-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan PV Drilling II View details
86A/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-06-2012 86A/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF DINH AN – CAN THO FAIRWAY View details
85/TBHH-TCTBDATHHMN 29-06-2012 (Vietnamese) Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên View details