Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LC”, “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 183/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LC”, “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

TVH – 15-2020

Vùng biển: Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “LC”, “NV1”, “NV2″.

 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CVHHCT ngày 10/5/2019 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

Căn cứ Báo cáo số 571/CTBĐATHHTNB-KT ngày 21/8/2020 về việc thiết lập hoàn thành phao BHHH “LC”, “NV1”, “NV2″ thuộc Gói thầu số 5: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019; Báo cáo tọa độ số 21.08.1/QMC-2020 ngày 21/8/2020 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LC”, “NV1” và “NV2″ với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Trên vùng biển Trà Vinh và trên Đoạn luồng chung – Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, chi tiết như sau:

+ Phao “LC”: Tại vị trí tâm của khu vực đổ đất nạo vét trên vùng biển Trà Vinh.

+ Phao “NV1”: Nằm bên phải biên luồng hàng hải, hạ lưu phao BHHH số “1” – 180 mét.

+ Phao “NV2”: Nằm bên trái biên luồng hàng hải, giữa phao BHHH số “8” và số “10”, hạ lưu phao BHHH số “8” – 800 mét.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“LC” 09025’35,2”N 106040’55,4”E 09025’31,5”N 106041’01,8”E
“NV1” 09032’09,6”N 106033’36,4”E 09032’05,9”N 106033’42,8”E
“NV2” 09033’43,7”N 106031’37,2”E 09033’40,0”N 106031’43,6”E

- Tác dụng:

+ Phao “LC”: Báo hiệu vị trí đổ đất nạo vét trên vùng biển Trà Vinh.

+ Phao “NV1”, “NV2”: Báo hiệu khu vực thi công nạo vét duy tu, đánh dấu 02 đầu phạm vi khu vực thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   Phao BHHH  “LC”: 2,4m; các phao BHHH “NV1”, “NV2”: 2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp lưới;

- Màu sắc:               Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “LC”, “NV1”, “NV2″ màu đỏ trên nền vàng;

Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớm nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;

Tầm hiệu lực:          2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu khi đi qua khu vực thi công nạo vét duy tu và trên hành trình đổ đất nạo vét của phương tiện thi công đã được đánh dấu bằng các báo hiệu trên tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết trên hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Vietsovpetro – 02”

Khu vực thi công công trình: Kéo Giàn khoan Ocean Quest

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2014

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “39” luồng Vũng Tàu – Thị Vải