Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” phục vụ thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” phục vụ thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong

KHA – 07 – 2017

- Vùng biển:       Tỉnh Khánh Hòa.

- Tên báo hiệu:    “M1”, “M2”.

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 51/ĐĐN-TYVP ngày 14/4/2017 của Công ty Cổ phần Thanh Yến Vân Phong về việc thiết lập báo hiệu hàng hải vùng nước thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Văn bản số 279/CTBĐATHHNTB-KT ngày 18/4/2017của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc hoàn thành thiết lập báo hiệu hàng hải vùng nước thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong; Báo cáo tọa độ số 382/BCP-XNKSHHMN ngày 14/4/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng giới hạn vùng nước thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“M1” 12°30’34,2” N 109°15’46,3” E 12°30’30,4” N 109°15’52,8” E
“M2” 12°30’23,3” N 109°15’58,7” E 12°30’19,6” N 109°16’05,1” E

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính:           2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “M1”, “M2” màu đỏ.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm 4, chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa lưu ý khi đi qua khu vực 02 phao báo hiệu hàng hải với các đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc sự cố Sà lan số hiệu SG 6737 dôi dạt từ vùng biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hướng về vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước