Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng.

VTU  –  51 – 2015.

Vùng biển: Biển Đông Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 4324/DADV ngày 24/7/2015 của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi thực hiện công việc như sau:
Vị trí thực hiện Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ(j) Kinh độ (l)
Thien Ung 3X WHP 08033’37,5”N 108046’43,1”E
Dai Hung 2 WHP 08027’57,9”N 108038’35,9”E
Plem tie-in point at KP 207.5 09037’43,9”N 108000’18,1”E
BK4A Platform 09043’48,2”N 107059’05,7”E

(Tọa độ do Công ty Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu thực hiện:
Stt Tên tàu Kiểu tàu Quốc tịch
1 Kreuz Installer Tàu DP Dive Suport Vessel Bahamas
2 Toisa Paladin Tàu DP Dive Suport Vessel British/London
  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/7/2015 đến ngày 30/10/2015

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hoạt động ngoài khơi Biển Đông Việt Nam lưu ý đi cách xa khu vực thi công tại các điểm tọa độ nêu trên và tàu phục vụ có đặc điểm nhận dạng ở trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải: Độ sâu luồng An Thới

Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “9”, “12”, “13”, “16”, “17”, “18” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề)

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên