Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Hoạt động kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1, mỏ Tê Giác Trắng, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1,

mỏ Tê Giác Trắng, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 55 – 2014

Vùng biển: ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 14-09-001A/HL/GM, ngày 26/9/2014 của Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long về việc kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long sẽ tiến hành hoạt động kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Vị trí giàn khoan Ensco 109 tại Việt Nam:

Tên

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Ensco 109

107°57’33.794” E

09°59’06.126” N

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long cung cấp)

2. Vị trí di chuyển đến của giàn khoan Ensco 109 tại Singapore:

Tên

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Ensco 109

103°41’06.00” E

01°17’57.00” N

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long cung cấp)

3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Ensco 109:

- Loại giàn:

– Quốc tịch:

– Kích thước (Dài x Rộng x Cao):

– Hô hiệu:

– IMO:

– Màu:

– Cờ:

Jack-up (tự  nâng)

Liberia

74.98m x 66.45m x 7.62m

A8WN3

8768323

Xám

Liberia

- Ban đêm có đèn tín hiệu theo quy định

4. Thời gian kéo giàn dự kiến: từ ngày 02/10/2014 đến ngày 12/10/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa giàn khoan Ensco 109 có đặc điểm và vị trí nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Số điện thoại: 08 3829 9359.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “TH” khống chế vị trí tàu Thái Hà 19 bị mắc cạn trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2” phục vụ dự án ĐTXD doanh trại Lữ đoàn 175 và Căn cứ bảo đảm HC-KT tại Năm Căn thuộc Vùng 5/QCHQ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu