Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu

tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

­­

BĐH – 03 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Bình Định.

Căn cứ Văn bản số 19/2014/CV-KH ngày 20/8/2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kiến Hoàng về việc thông báo hàng hải khu neo đậu chuyển tải tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải tại cửa Đề Gi được giới hạn bởi vòng tròn đường kính 750 mét, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

T1

109o13’50.4” E

14o07’14.8” N

109o13’56.9” E

14o07’11.1” N

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,1 mét.

2. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi được giới hạn bởi vòng tròn đường kính 750 mét, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

T2

109o13’50.8” E

14o06’16.2” N

109o13’57.3” E

14o06’12.5” N

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,2 mét.


Những thông báo khác

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng của SaiGon Petro