Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Hà Tiên

Thông tin kỹ thuật

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Chập Tiêu

Luồng Hà Tiên

11.6

60

Tự nhiên

11

01

Hệ thống báo hiệu

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao số 0

10o18’23”4 N

104o 24’53”4 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp mã mooc chữ A, chu kỳ 6s

Phao số 1

10o21’27”8 N

104o 27’49”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 2

10o21’30”9 N

104o 27’46”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 3

10o22’30”6 N

104o 28’52”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 4

10o22’16”5 N

104o 28’29”83 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 5

10o22’41”0 N

104o 29’03”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 6

10o22’33”7 N

104o 28’50”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 7

10o22’51”6 N

104o 29’18”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 8

10o22’46”1 N

104o 29’03”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 10

10o22’54”7 N

104o 29’16”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao H4

10o20’26”3 N

104o 27’03”1 E

Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập khống chế xác tàu chìm Anh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5s

Tiêu trước Hà Tiên

10o22’26”7 N

104o 28’41”5 E

Báo hiệu cho tàu thuyền xác định được tuyến luồng hàng hải AS trắng, chớp đồng bộ nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Tiêu sau Hà Tiên

10o22’38”7 N

104o 28’52”7 E

Báo hiệu cho tàu thuyền xác định được tuyến luồng hàng hải AS trắng, chớp đồng bộ nhóm (2+1), chu kỳ 10s
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc